URBANSCY.pl

Polityka prywatności

SKRÓCONA KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Anna Urbańska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcyjny Ciastkarnia Piekarnia "Urbańscy" Anna Urbańska NIP: 5521000703, REGON: 070475881 z siedzibą 34-200 Sucha Beskidzka ul. Przemysłowa 14 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA  PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Tożsamość administratora Anna Urbańska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcyjny Ciastkarnia Piekarnia "Urbańscy" Anna Urbańska NIP: 5521000703, REGON: 070475881 z siedzibą 34-200 Sucha Beskidzka ul. Przemysłowa jest Administratorem Twoich danych osobowych. 
 
Dane kontaktowe administratora Z administratorem  można skontaktować się poprzez adres e-mail biuro@urbanscy.pl pisemnie pod adresem siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem: +48 33 874 41 42 
 
Cel i interes Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Jak również: a. realizacji zakupów w poprzez stronę www.urbańscy.pl tj. realizację marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów realizowanego w formie tradycyjnej (papierowo), stanowiącym tzw. prawnie uzasadniony interes firmy. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO); b. po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania. c. w przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia oraz firmie pośredniczącej w płatnościach elektronicznych. d. na naszych stronach internetowych  i portalach społecznościowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści, analizowania ruchu i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników na naszych stronach przez naszych partnerów  Okres przechowywania danych Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. 
 
Pozostałe prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Osoba, której dane dotyczą ma prawo: 
-  dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu i tym samym może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zamówienia produktów w Sklepie Internetowym Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Konsekwencją profilowania będzie analiza lub przewidywanie preferencji zakupowych w ramach marketingu własnych produktów. 
 
 
Treść Informacji o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest także pod adresem www.urbańscy.pl lub w siedzibie firmy.  
 
 
 
 

   Kontakt z nami